środa, 14 czerwca 2017

IV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Bułata Okudżawy - szczegóły...

IV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Poetyckiej imienia Bułata Okudżawy zaplanowany jest na pierwszą połowę lipca 2017r. w Warszawie, Lublinie, Białymstoku, Hajnówce i w Szepietowie. Warto więc rezerwować sobie czas od 5 do 10 lipca 2017r. Nasz Festiwal to obowiązkowy przystanek dla miłośników piosenki poetyckiej i twórczości Bułata Okudżawy! Nieśmiertelne są pieśni Bułata Okudżawy, największego barda XX wieku. Dla naszego kraju był on postacią szczególną. To na jego głosie, poezji i pieśniach wychowały się miliony Polaków. To on, śpiewając cicho, bez złości, przygotowywał Europę do burzenia dzielących ją murów. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Granie bez granic", co roku zaprasza na festiwal wdowę po rosyjskim pieśniarzu - Olgę Okudżawę. Przyjechać też mają znani pieśniarze Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz plejada wykonawców piosenki poetyckiej z Polski. Główna część festiwalu z udziałem m.in. Olgi Okudżawy, która przyjęła honorowy patronat nad Festiwalem, odbędzie się 8 i 9 lipca 2017r.


Dwa główne punkty Festiwalu to przesłuchania konkursowe 8 lipca 2017r. i Koncert Galowy w hajnowskim amfiteatrze 9 lipca 2017r. Towarzyszyć mu będą dodatkowe imprezy, m.in.: spotkania twórcze artystów polskich i zagranicznych w Hajnówce  8 lipca 2017r., i Koncerty Towarzyszące jako Bułatowski Tabor Poezji: w Warszawie - 5 lipca 2017r., w Lublinie-6 lipca 2017r., w Białymstoku -7 lipca 2017r. i w Szepietowie - 10 lipca 2017r. IV Festiwal nosi tytuł " Wiara, Nadzieja, Miłość,", organizuje go Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Granie bez granic", współorganizatorami są: Województwo Podlaskie, Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Urząd Miasta w Hajnówce, Hajnowski Dom Kultury. Zapraszamy!!!

Konkurs...

Na dzień przed Koncertem Galowym, 8 lipca 2017r., odbędzie się konkurs festiwalowej piosenki dla młodzieży i dorosłych. Na zgłoszenia chętnych organizatorzy czekają do 7 lipca 2017r. 


Organizatorzy chcą przesłuchać tych wszystkich miłośników piosenki poetyckiej, którzy taki gatunek cenią, śpiewać lubią i chcą spróbować swoich sił. A mogą to uczynić: zarówno młodzież w wieku od 16 lat (i młodsi z opiekunami), jak i dorośli od 18 lat. Zgłaszać się mogą soliści, duety i zespoły wokalne. Uczestnicy muszą zaprezentować dwa utwory z gatunku piosenki poetyckiej (poezji śpiewanej), w tym jeden obowiązkowo z repertuaru Bułata Okudżawy (mogą być dwie piosenki Okudżawy). Warunki uczestnictwa są następujące: uczestnicy konkursu korzystają z własnego akompaniamentu lub akompaniamentu w formie półplaybacku zarejestrowanego na płycie CD; należy dokładnie opisać dostarczony wcześniej krążek CD, a na płycie powinny znajdować się wyłącznie utwory wykonywane przez uczestnika. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są na podstawie wypełnionej karty zgłoszeniowej (wszystkie informacje znajdują się na stronie Hajnowskiego Domu Kultury), którą należy przesłać do 8 lipca 2017r. drogą elektroniczną lub pocztową na adres Biura Organizacyjnego (Hajnowski Dom Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka, tel./faks 85 682 48 08, 682 32 03, e-mail: hdk@hdk.hajnowka.pl). Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest opłacenie akredytacji w wysokości 20 zł od osoby do 8 lipca 2017r. na konto Festiwalu bądź gotówką w dniu konkursu. Jurorzy pod przewodnictwem kultowej piosenkarki polskiej Joanny Rawik, brać będą pod uwagę: intonację, interpretację, ogólny wyraz artystyczny, warunki głosowe i umiejętności wokalne, dobór repertuaru.

...kontakt oraz szczegóły dotyczące Konkursu (regulamin, karta zgłoszenia)
dostępne są na stronie organizatora - Hajnowskiego Domu Kultury:
      Anatol Borowik -pomysłodawca, organizator i Dyrektor Festiwalu

IV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Bułata Okudżawy - patronaty...

...zapraszamy do zapoznania się z patronatami Honorowymi i Medialnymi nad naszym IV Międzynarodowym Festiwalem Piosenki Poetyckiej im. Bułata Okudżawy w Hajnówce "Wiara, Nadzieja, Miłość " w 2017 r.. Świadczą one o rosnącym znaczeniu tego międzynarodowego wydarzenia muzycznego

"Z wielką wdzięcznością wyrażam swoją zgodę na Patronat
nad Festiwalem 
im. Bułata Okudżawy w Hajnówce. Olga Okudżawa."

piątek, 2 czerwca 2017

IV MFPP im. Bułata Okudżawy “Wiara, Nadzieja, Miłość” 2017

IV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Bułata Okudżawy w Hajnówce "Wiara, Nadzieja, Miłość" pod patronatem Olgi Okudżawy i Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich. Pod Patronatami Honorowymi Marszałka Województwa Podlaskiego, Wojewody Podlaskiego, Prezydenta Białegostoku, Prezydenta Lublina. Konkurs, Koncert Galowy i 4 Koncerty Towarzyszące z udziałem Laureatów Konkursu i gości zaproszonych z Polski i Europy.

Festiwal wartościowej muzyki i poezji. Spotkanie Muzyczne Wschodu i Zachodu Europy. Spotkanie pokoleń lat 60 i 70 z pokoleniem współczesnej młodzieży. Popularyzacja wartościowej piosenki poetyckiej i poezji. Działania kulturotwórcze na rzecz popularyzacji muzyki i kultury krajów Europy, zbliżanie ludzi i narodów poprzez uczestnictwo w kulturze i sztuce. Działania na rzecz zaangażowania młodzieży w artystyczny ruch muzyczny, doskonalenie warsztatu i zdobywania wysokich umiejętności wokalno – muzycznych. Realizacja idei popularyzatorskich opartych na dużej komunikatywności przekazu i skierowanych do szerokiego, zróżnicowanego grona odbiorców. 
Istotnym celem przy organizacji naszego wydarzenia jest fakt realizowania go także poza dużymi centrami kulturalnymi. Istotnymi walorami projektu są: edukacja muzyczna, budowanie przyjaźni artystów ponad granicami Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi i Zachodniej Europy, szansa realizowania się i karier młodego pokolenia, łagodzenie napięć i obyczajów poprzez sztukę. Festiwal jako wydarzenie muzyczne rozpoczyna się w Warszawie dokąd przyjeżdżają zaproszeni goście. Tam też w dniu 05.07.2017 r. organizowany będzie Koncert na Placu Zamkowym-w Domu Literatury, ale jako Koncert niezależny - finansowany przez nasze Stowarzyszenie. Dnia 06.07.2017 r. zorganizujemy Koncert Towarzyszący (w ramach festiwalu) na dziedzińcu Zamku Lubelskiego w Lublinie. W dniu 07.07.2017 r. odbędzie się Koncert Towarzyszący (w ramach festiwalu) w Amfiteatrze Filharmonii i Opery Podlaskiej-Europejskim Centrum Sztuki dla mieszkańców Białegostoku i gości stolicy województwa. W dniach 8-9.07.2017 r.

Festiwal odbędzie się w miejscowości Hajnówka. Tu 08.07.17 r. w Hajnowskim Domu Kultury odbędzie się Konkurs, w którym Jury wybierze Laureatów Festiwalu. W tym także dniu w Hajnówce, na scenie w Puszczy Białowieskiej odbędzie się koncert dla gości festiwalu i gości władz miasta i województwa -Koncert Otwarcia połączony z ogniskiem Przyjaźni. W dniu 09.07.2017 r. w Amfiteatrze Miejskim odbędzie się z masowym udziałem publiczności Koncert Galowy, w którym wezmą udział laureaci Festiwalu oraz zaproszeni piosenkarze z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Czech i Polski. W dniu 10.07.2017 r. odbędzie się Koncert Towarzyszący w Miejskim Ośrodku Kultury w Szepietowie dla mieszkańców miasta i jego gości. W dniu 11.07.2017 r. festiwal zostanie zakończony i nastąpi wyjazd gości i uczestników festiwalu. Na wszystkie koncerty Festiwalu nie pobieramy opłat za bilety wstępu. Wolontariusze Fundacji Onkologicznych zbierają datki na rzecz Hospicjów Onkologicznych w Nowej Woli i w Lublinie. 

Europa znajduje się w trudnej sytuacji politycznej. Poezja Bułata i współpraca artystów ponad granicami może przyczyniać się do łagodzenia napięć i budowania przyszłych kontaktów i współpracy. Polacy mają w pamięci mądrą twórczość Okudżawy bardziej niż kogokolwiek innego z poetów obcych. Lecz pamięć ta powoli się zaciera. Chcemy ją wskrzeszać i ocalić od zapomnienia. Z Okudżawą to się może udać.

Niekomercyjność działań organizacji pozarządowej daje wiarygodność intencji. Jesteśmy organizacją społeczną nie nastawioną w swoich działaniach komercyjnie i zarobkowo. Celem naszym jest popularyzacja wartościowej muzyki, znakomitych twórców i popularyzacja ich ponad granicami politycznymi. Niwelowanie różnic politycznych pomiędzy narodami poprzez udział artystów w tym procesie. Poprzez zbiórkę internetową pośród fanów Bułata Okudżawy na całym świecie udaje nam się od kilku lat zbierać kwoty darowizn na cele statutowe Stowarzyszenia, które przeznaczamy na organizację festiwali i koncertów popularyzatorskich. Pozyskujemy sponsorów i partnerów pośród przedstawicieli jednostek samorządu. Zapotrzebowanie na tego rodzaju koncerty przerasta już nasze możliwości finansowe, choć posiadamy siły do ich realizacji. Duże koncerty w ubiegłych latach udało nam się zorganizować między innymi w Białymstoku w Operze i Filharmonii Podlaskiej, przyciągające setki widzów. Koncerty zorganizowaliśmy także w: Hajnówce (2 tys. widzów), Szepietowie, Sokółce, Toruniu (ruiny Zamku na Starówce), Włocławku, Inowrocławiu, Rypinie, Górsku, Lublinie (masowy koncert na dziedzińcu Zamku Lubelskiego). Ogromne zainteresowanie Konkursem oraz koncertami przypominającymi twórczość Okudżawy, nakłada na nas potrzebę podnoszenia poziomu koncertów i zapraszania na nie uznanych artystów z kraju i z zagranicy. Musi się nam udać w tym roku co udawało się w poprzednich latach. Trzymajcie za nas kciuki i pomagajcie nam. Bo pomagacie sobie być może i swoim bliskim. 

Anatol Borowik-Prezes Stowarzyszenia i Dyrektor (spoko-społeczny :-) Festiwalu

wtorek, 9 maja 2017

9 maja - urodziny Bułata Okudżawy...

...urodził się 9 maja 1924 w Moskwie – bard, poeta, prozaik, kompozytor ballad, pieśni lirycznych i satyrycznych, dramaturg


...dokładnie za 2 miesiące po raz czwarty ze sceny amfiteatru w Hajnówce popłyną słowa jego piosenek, zaśpiewamy je wspólnie i wzorem lat ubiegłych poleci w niebo niebieski balonik. 

Do zobaczenia przyjaciele!

wtorek, 11 kwietnia 2017

Anatol Borowik o twórczości Okudżawy...

...zasmakowaliśmy mądrości poezji Bułata Okudżawy. Tłumaczona była przez największych poetów tamtego czasu i przez to weszła ona do krwioobiegu naszej kultury.

Anatol Borowik o twórczości Bułata Okudżawy
w programie „po godzinach” w kętrzyńskiej telewizji kablowej

wtorek, 14 marca 2017

IV Festiwal wspierają...

...dziękujemy wszystkim, którzy swoimi wpłatami Darowizn na konto Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Granie bez Granic", przyczyniają się do tego że możemy organizować swoje największe zamierzenie jakim jest Międzynarodowy Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Bułata Okudżawy: "Wiara, Nadzieja, Miłość" a także koncerty i wydarzenia muzyczne, jako akcje Charytatywne na rzecz Hospicjów Onkologicznych na Podlasiu i w Lublinie.