Pomóż...


Proszę o Darowiznę na Cele Statutowe Stowarzyszenia. Konto:
BGŻ Paribas 67 2030 0045 1110 00000276 8540 z dopiskiem: Darowizna na Cele Statutowe

Z góry serdecznie dziękuję!

Anatol Borowik


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz