niedziela, 8 lutego 2015

Szanowna Pani Minister...

Szanowna Pani Minister,
pozwalam sobie napisać do Pani w sprawie, która mnie zbulwersowała z prośbą o Pani pomoc i osobistą interwencję. Od kilku lat związana jestem z grupą miłośników twórczości jednego z najwybitniejszych bardów XX wieku Bułata Okudżawy. W zeszłym roku lider tej grupy jeden z Polskich bardów Pan Anatol Borowik założył Stowarzyszenie Społeczne Granie bez Granic, którego głównym celem poza popularyzacją twórczości Bułata Okudżawy była organizacja I Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Poetyckiej im. B. Okudżawy " Miłość, Wiara, Nadzieja". W roku ubiegłym obchodziliśmy bowiem 90 rocznicę urodzin Bułata. Festiwal miał być takim naszym polskim wkładem w uczczenie jego pamięci. Patronat honorowy nad Festiwalem dzięki osobistym staraniom Pana Borowika objęła żona Bułata Okudżawy, Pani Olga Okudżawa. Na Festiwal zostało zaproszonych wielu bardów z całej Europy. Już w zeszłym roku Stowarzyszenie starało się w Ministerstwie Kultury o dotację na jego organizację ale jej nie otrzymało. Festiwal jednak się odbył, dzięki ogromnemu uporowi Pana Anatola, jego społecznej pracy, którą wsparli inni członkowie grupy oraz społecznej zbiórce pieniędzy wśród Grupy Fanów Bułata Okudżawy. Pani Minister to było piękne łączące ludzi przeżycie, a koncert galowy w Hajnówce na długo pozostanie w naszych sercach i wspomnieniach. Byliśmy świadkiem tego jak łagodna, cicha, poezja i muzyka Bułata zbliża ludzi, jak łagodnieją serca, prostują się myśli. A był to czas gdy na Ukrainie trwały już regularne walki, a jedna z występujących na Festiwalu pieśniarek - Stella Zubkowa przyjechała z ogarniętego już wtedy wojną Ługańska. W tym roku Stowarzyszenie złożyło w Ministerstwie wniosek o dotację na zorganizowanie tegorocznego II Festiwalu. Niestety jak się dowiedzieliśmy wczoraj, nasz projekt został oceniony na 58 punktów, a finansowane będą te które dostały 70 punktów. Czy to już koniec pięknych idei i marzeń, społecznej pracy i zaangażowaniu ludzi. Dlaczego wśród Urzędników z kierowanego przez Panią Ministerstwa już drugi rok ta wspaniała inicjatywa Międzynarodowego Festiwalu nie znajduje uznania. To pytanie pozwalam sobie zadać.
Pani Minister żyjemy w trudnych i niespokojnych czasach , w których narasta zło i wszechobecna wrogość. U naszych granic trawa wojna. Zagrożony jest pokój na świecie, tyle jest ognisk zapalnych i konfliktów. Ludzie skupieni w naszej Grupie i wokół idei Festiwalu niosą innym przesłanie pokoju, porozumienia ponad granicami, bo muzyka i poezja łączy ludzi. To jest naprawdę dobra warta poparcia sprawa. Dlatego proszę Panią o osobiste wsparcie naszego społecznego działania. Wiem, że Stowarzyszenie złożyło odwołanie w tej sprawie. Może jest więc jeszcze czas, choć mała szansa na to by nie zaprzepaścić tego co już zostało zrobione. Mam głęboką nadzieję, że zainteresuje się Pani tą tak ważna dla naszego środowiska sprawą. Z góry za to dziękuję.

Z wyrazami szacunku, Zofia Pągowska, WarszawaBrak komentarzy:

Prześlij komentarz