niedziela, 12 kwietnia 2015

Życzenia od Oli Okudżawy z Moskwy...

Dziś rano dostałem taki oto list od Oli Okudżawy z Moskwy :

"Пасху встречаю в любимой куртке Ивоны. Вспоминая как чудесный сон все что тогда случилось.Божий подарок вашими руками. Помолитесь обо мне. Всем всем всем низкий поклон и благодарность - за себя и за Булата. Храни вас Бог!
Ваша Ольга Oкуджава"

"Święta Paschy obchodzę w ulubionej kurtce podarowanej mi przez Iwonę. Wspominam jak cudowny sen wszystko to co się wówczas wydarzyło. Boski podarunek zrobiony jednak Waszymi rękoma. Pomódlcie się za mnie. Wszystkim, wszystkim, wszystkim niski ukłon i podziękowania - od siebie i od Bułata. Chroń Was Boże !!
Wasza Olga Okudżawa"

/Anatol Borowik, Wielkanoc Prawosławna kwiecień 2015r./

Olga Okudżawa i Anatol Borowik, 2014r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz