niedziela, 21 czerwca 2015

Stowarzyszenie Granie Bez Granic...

Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne „Granie bez Granic" zostało założone przez barda, poetę, muzyka - Anatola Borowika z Białegostoku.Wychowanka wrocławskiego Teatru "Kalambur" i Teatru "Misterium". Stowarzyszenie przyjęło za cel działania kulturotwórcze na rzecz popularyzacji muzyki i kultury krajów Europy i Azji, zbliżanie ludzi i narodów poprzez uczestnictwo w kulturze i sztuce, inspirowanie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz