piątek, 2 czerwca 2017

IV MFPP im. Bułata Okudżawy “Wiara, Nadzieja, Miłość” 2017

IV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Bułata Okudżawy w Hajnówce "Wiara, Nadzieja, Miłość" pod patronatem Olgi Okudżawy i Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich. Pod Patronatami Honorowymi Marszałka Województwa Podlaskiego, Wojewody Podlaskiego, Prezydenta Białegostoku, Prezydenta Lublina. Konkurs, Koncert Galowy i 4 Koncerty Towarzyszące z udziałem Laureatów Konkursu i gości zaproszonych z Polski i Europy.

Festiwal wartościowej muzyki i poezji. Spotkanie Muzyczne Wschodu i Zachodu Europy. Spotkanie pokoleń lat 60 i 70 z pokoleniem współczesnej młodzieży. Popularyzacja wartościowej piosenki poetyckiej i poezji. Działania kulturotwórcze na rzecz popularyzacji muzyki i kultury krajów Europy, zbliżanie ludzi i narodów poprzez uczestnictwo w kulturze i sztuce. Działania na rzecz zaangażowania młodzieży w artystyczny ruch muzyczny, doskonalenie warsztatu i zdobywania wysokich umiejętności wokalno – muzycznych. Realizacja idei popularyzatorskich opartych na dużej komunikatywności przekazu i skierowanych do szerokiego, zróżnicowanego grona odbiorców. 
Istotnym celem przy organizacji naszego wydarzenia jest fakt realizowania go także poza dużymi centrami kulturalnymi. Istotnymi walorami projektu są: edukacja muzyczna, budowanie przyjaźni artystów ponad granicami Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi i Zachodniej Europy, szansa realizowania się i karier młodego pokolenia, łagodzenie napięć i obyczajów poprzez sztukę. Festiwal jako wydarzenie muzyczne rozpoczyna się w Warszawie dokąd przyjeżdżają zaproszeni goście. Tam też w dniu 05.07.2017 r. organizowany będzie Koncert na Placu Zamkowym-w Domu Literatury, ale jako Koncert niezależny - finansowany przez nasze Stowarzyszenie. Dnia 06.07.2017 r. zorganizujemy Koncert Towarzyszący (w ramach festiwalu) na dziedzińcu Zamku Lubelskiego w Lublinie. W dniu 07.07.2017 r. odbędzie się Koncert Towarzyszący (w ramach festiwalu) w Amfiteatrze Filharmonii i Opery Podlaskiej-Europejskim Centrum Sztuki dla mieszkańców Białegostoku i gości stolicy województwa. W dniach 8-9.07.2017 r.

Festiwal odbędzie się w miejscowości Hajnówka. Tu 08.07.17 r. w Hajnowskim Domu Kultury odbędzie się Konkurs, w którym Jury wybierze Laureatów Festiwalu. W tym także dniu w Hajnówce, na scenie w Puszczy Białowieskiej odbędzie się koncert dla gości festiwalu i gości władz miasta i województwa -Koncert Otwarcia połączony z ogniskiem Przyjaźni. W dniu 09.07.2017 r. w Amfiteatrze Miejskim odbędzie się z masowym udziałem publiczności Koncert Galowy, w którym wezmą udział laureaci Festiwalu oraz zaproszeni piosenkarze z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Czech i Polski. W dniu 10.07.2017 r. odbędzie się Koncert Towarzyszący w Miejskim Ośrodku Kultury w Szepietowie dla mieszkańców miasta i jego gości. W dniu 11.07.2017 r. festiwal zostanie zakończony i nastąpi wyjazd gości i uczestników festiwalu. Na wszystkie koncerty Festiwalu nie pobieramy opłat za bilety wstępu. Wolontariusze Fundacji Onkologicznych zbierają datki na rzecz Hospicjów Onkologicznych w Nowej Woli i w Lublinie. 

Europa znajduje się w trudnej sytuacji politycznej. Poezja Bułata i współpraca artystów ponad granicami może przyczyniać się do łagodzenia napięć i budowania przyszłych kontaktów i współpracy. Polacy mają w pamięci mądrą twórczość Okudżawy bardziej niż kogokolwiek innego z poetów obcych. Lecz pamięć ta powoli się zaciera. Chcemy ją wskrzeszać i ocalić od zapomnienia. Z Okudżawą to się może udać.

Niekomercyjność działań organizacji pozarządowej daje wiarygodność intencji. Jesteśmy organizacją społeczną nie nastawioną w swoich działaniach komercyjnie i zarobkowo. Celem naszym jest popularyzacja wartościowej muzyki, znakomitych twórców i popularyzacja ich ponad granicami politycznymi. Niwelowanie różnic politycznych pomiędzy narodami poprzez udział artystów w tym procesie. Poprzez zbiórkę internetową pośród fanów Bułata Okudżawy na całym świecie udaje nam się od kilku lat zbierać kwoty darowizn na cele statutowe Stowarzyszenia, które przeznaczamy na organizację festiwali i koncertów popularyzatorskich. Pozyskujemy sponsorów i partnerów pośród przedstawicieli jednostek samorządu. Zapotrzebowanie na tego rodzaju koncerty przerasta już nasze możliwości finansowe, choć posiadamy siły do ich realizacji. Duże koncerty w ubiegłych latach udało nam się zorganizować między innymi w Białymstoku w Operze i Filharmonii Podlaskiej, przyciągające setki widzów. Koncerty zorganizowaliśmy także w: Hajnówce (2 tys. widzów), Szepietowie, Sokółce, Toruniu (ruiny Zamku na Starówce), Włocławku, Inowrocławiu, Rypinie, Górsku, Lublinie (masowy koncert na dziedzińcu Zamku Lubelskiego). Ogromne zainteresowanie Konkursem oraz koncertami przypominającymi twórczość Okudżawy, nakłada na nas potrzebę podnoszenia poziomu koncertów i zapraszania na nie uznanych artystów z kraju i z zagranicy. Musi się nam udać w tym roku co udawało się w poprzednich latach. Trzymajcie za nas kciuki i pomagajcie nam. Bo pomagacie sobie być może i swoim bliskim. 

Anatol Borowik-Prezes Stowarzyszenia i Dyrektor Festiwalu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz