czwartek, 8 stycznia 2015

Bułata myśli złote...

Bardzo ważne dla Okudżawy są takie pojęcia, jak: Wiara, Nadzieja i Miłość. Według poety to najważniejsze cnoty człowieka dane mu od Boga. Ogromne jest ich znaczenie w życiu każdego człowieka, pod każdą szerokością geograficzną. Bez nich człowiek nie może się obejść i to one przydają sens jego życiu. Według Okudżawy człowiek rodzi się, żyje i umiera z Wiarą i Nadzieją a Miłość powinna wypełniać każdy jego dzień, powinna być obecna w całym życiu i decydować o każdym jego kroku.

Najpotężniejszym akordem w całej liryce Okudżawy jest ciągle powtarzające się i niezmiennie prawdziwe wyznanie: Wiary, Miłości, Nadziei – tego, co jest najcenniejsze w zdobyczach ludzkości w bezmiarze historii. Dlatego wydaje mi się, że jego poezja jest bliska każdemu z nas, bo w głębi duszy wierzymy, że te trzy pojęcia są podstawą harmonijnie ukształtowanego świata... I to one właśnie gwarantują autentyczność ludzkiego życia.

Na jego ciepłym głosie wychowały się pokolenia Polaków. Bo choć pochodził z dalekiej Gruzji i wychowywał się w dalekiej Moskwie to był nam bardzo bliski. A On też szczerze ukochał Polskę. Uważał ją za swoją drugą ojczyznę szczególnie wtedy kiedy nie mógł realizować się twórczo w swoim własnym kraju...

Anatol Borowik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz